ue

ZADANIE 4

SZKOLENIA PODNOSZĄCE KOMPETENCJE DYDAKTYCZNE
KADRY DYDAKTYCZNEJ
Okres realizacji 10.2019-09.2022
Projekt „Vizja przyszłości” przewiduje również możliwość podniesienia kompetencji dydaktycznych kadry naukowo-dydaktycznej. Szkolenia pozwolą na wprowadzenie do procesu dydaktycznego innowacyjnych metod i form, co skutkować będzie także wyższym poziomem jakości nauczania, w tym w języku angielskim. Przed skorzystaniem ze wsparcia i po jego zakończeniu, Uczestnik/czka wypełni bilans kompetencji, co pozwoli na zbadanie stanu jego/jej kwalifikacji przed i po udzielonym wsparciu.

Oferowane formy wsparcia:

Intensywny kurs języka angielskiego w Anglii dla pracowników akademickich

czas trwania kursu: 2 tygodnie.
Łącznie 50 godzin lekcyjnych zajęć

Aby skorzystać z tego kursu, uczestnicy muszą znać język angielski na poziomie B1 (CEFR)
Program zajęć będzie obejmował:
intensywne czytanie, słuchanie i notowanie, umiejętności prowadzenie wykładu akademickiego pisanie esejów i raportów, tworzenie prezentacji. Efektem wsparcia będzie podniesienie umiejętności komunikacyjnych, językowych, sprawniejsza wymiana informacji w akademickim miejscu pracy.
TURA I
(2 osoby)
04-17.09.2022 9.00-15:30 tryb zajęć: stacjonarny Miejsce kursu: 147 Kings Road, Bury St Edmunds. FES Centrum Edukacji Zagranicznej
ul. Krakowskie Przedmieście 62
00-322 Warszawa
TURA II
(2 osoby)
11-24.09.2022 9.00-15:30 tryb zajęć: stacjonarny Miejsce kursu: 147 Kings Road, Bury St Edmunds. FES Centrum Edukacji Zagranicznej
ul. Krakowskie Przedmieście 62
00-322 Warszawa
TURA III
(2 osoby)
18.09-01.10.2022 9.00-15:30 tryb zajęć: stacjonarny Miejsce kursu: 147 Kings Road, Bury St Edmunds. FES Centrum Edukacji Zagranicznej
ul. Krakowskie Przedmieście 62
00-322 Warszawa
TURA IV
(2 osoby)
25.09.-08.10.2022 9.00-15:30 tryb zajęć: stacjonarny Miejsce kursu: 147 Kings Road, Bury St Edmunds. FES Centrum Edukacji Zagranicznej
ul. Krakowskie Przedmieście 62
00-322 Warszawa
TURA V
(1 osoba)
16-29.10.2022 9.00-15:30 tryb zajęć: stacjonarny Miejsce kursu: 147 Kings Road, Bury St Edmunds. FES Centrum Edukacji Zagranicznej
ul. Krakowskie Przedmieście 62
00-322 Warszawa

Szkolenia z zakresu Design Thinking

16 godz. dydaktycznych
(2 spotkania x 8 godz. dydaktycznych x 45 min.)

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie pracowników naukowo-dydaktycznych AEH w Warszawie z różnorodnymi formami wizualnej prezentacji treści, użytecznymi w nauczaniu zdalnym, takimi jak m.in. prezentacja uzupełniająca wykłady, prezentacja interaktywna, eBook, infografika, plakat, przy pomocy bezpłatnych serwisów webowych i aplikacji.

Minimum programowe, które zostanie omówione (Etapy) :

  • Empatyzacja/odkrywanie - wyzwania do pracy zgodnie z metodami, jak poznać oczekiwania i perspektywę odbiorców, prowadzenie badań i obserwacji,
  • Definiowanie problemu - zebranie spostrzeżeń, tworzenie persony użytkownika, tworzenie mapy podróży klienta/użytkownika, kreatywne sposoby selekcji i przetwarzania informacji, techniki formułowania wyzwań projektowych,
  • Generowanie pomysłów/kreowanie - poszukiwanie innowacji, wzmacnianie pewności kreatywnej uczestników, o jak wygenerować pomysły odpowiadające na problem: burza mózgów i..? jak ocenić i wybrać obiecujące pomysły?, jak rozwijać wartościowe pomysły?,
  • Test/Testowanie - testowanie z odbiorcami, zbieranie informacji zwrotnych, karta oceny, dlaczego warto powtarzać procesy?, wyciąganie wniosków, natychmiastowe zweryfikowanie prototypu w „naturalnym” otoczeniu, wybór technik / metody testowania w odniesieniu do zastosowanego rodzaju prototypu i celu,
  • Uszczegółowienie pomysłu i implementacja - metody przeobrażenia pomysłu w rozwiązanie do wdrożenia, przykłady narzędzi przygotowujących pomysł do wdrożenia, metody prezentacji pomysłu.
Grupa 1 07-08.10.2021 9.00-16.00 tryb zajęć: on line Microsoft Teams Małgorzata Pelczar
ZESPÓŁ EXPERTÓW MANAGAER PELCZAR SJ
Grupa 2 11-12.10.2021 9.00-16.00 tryb zajęć: on line Microsoft Teams Małgorzata Pelczar
ZESPÓŁ EXPERTÓW MANAGAER PELCZAR SJ
Grupa 3 14-15.10.2021 9.00-16.00 tryb zajęć: on line Microsoft Teams Małgorzata Pelczar
ZESPÓŁ EXPERTÓW MANAGAER PELCZAR SJ
Grupa 4 06 i 13.10.2021 9.00-16.00 tryb zajęć: on line Microsoft Teams Małgorzata Pelczar
ZESPÓŁ EXPERTÓW MANAGAER PELCZAR SJ
Grupa 5 26-27.10.2021 9.00-16.00 tryb zajęć: on line Microsoft Teams Małgorzata Pelczar
ZESPÓŁ EXPERTÓW MANAGAER PELCZAR SJ

Szkolenie Lepsze prezentacje

16 godz. dydaktycznych
(2 spotkania x 8 godz. dydaktycznych x 45 min.)

Głównym celem szkolenia jest udoskonalenie umiejętności pracowników AEH w Warszawie w prowadzeniu wystąpień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania interesującego wystąpienia, prezentacji, efektywnej pracy nad modulacją i emisją głosu.

Rozwijania umiejętności prowadzenia i moderowania dyskusji oraz treści i języka mówcy. Szkolenie ma umożliwić uzupełnienie wiedzy z kwestii budowania profesjonalnego wizerunku podczas wystąpień publicznych oraz jak w pełni wykorzystać swój potencjał.

Zastosowanie oraz wykorzystanie: metod Mehrabiana, zasady budowania prezentacji wg Steve'a Jobsa (kontakt wzrokowy – przez 98% czasu Jobs patrzy na publiczność. Niewielkie ilości tekstu na slajdach. Entuzjazm. Język gestów itp. Zastosowanie technik retorycznych oraz erystycznych. Praca w grupach, praca indywidualna, dyskusje, korzystanie z informacji zwrotnych.

Grupa 1 07.08.2022 9.00-16.00 tryb zajęć: on line Microsoft Teams Małgorzata Pelczar
ZESPÓŁ EXPERTÓW MANAGAER PELCZAR SJ
Grupa 2 10-11.02.2022 9.00-16.00 tryb zajęć: on line Microsoft Teams Małgorzata Pelczar
ZESPÓŁ EXPERTÓW MANAGAER PELCZAR SJ
Grupa 3 28.02-01.03.2022 9.00-16.00 tryb zajęć: on line Microsoft Teams Małgorzata Pelczar
ZESPÓŁ EXPERTÓW MANAGAER PELCZAR SJ
Grupa 4 03-04.03.2021 9.00-16.00 tryb zajęć: on line Microsoft Teams Małgorzata Pelczar
ZESPÓŁ EXPERTÓW MANAGAER PELCZAR SJ