ue

ZADANIE 5

OPRACOWANIE OTWARTYCH ZASOBÓW EDUKACYJNYCH (OZE)
Okres realizacji 10.2019-09.2022
W ramach realizacji projektu „Vizja przyszłości” zostaną opracowane (treści edukacyjne, grafika, development) oraz wdrożone w procesie dydaktycznym (30 kursów dydaktycznych) na łączną liczbę godzin pracy studenta - 900 godzin. Każdy kurs będzie trwał 30 godzin.

Wnioskodawca planuje zakupić dodatkowo niezbędne multimedia (filmy, zdjęcia, itp.).

W ramach otwartych zasobów edukacyjnych (OZE ) zostanie wybranych 30 kursów z poniższego katalogu i/lub uzupełnionych o inne kursy w przypadku wystąpienia takich potrzeb.

 • Wprowadzenie do biznesu międzynarodowego
 • Analizy społeczno-gospodarcze
 • Komunikacja międzykulturowa
 • Finanse przedsiębiorstw
 • Rachunkowość zarządcza
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
 • Zarządzanie procesowe w organizacji
 • Procesy i narzędzia zarządzania
 • Zarządzanie zmianami
 • Strategie w biznesie międzynarodowym
 • Wyzwania zarządzania jakością w praktyce
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie konfliktami
 • Zarządzanie marką
 • Zarządzanie marketingiem
 • Zarządzanie sytuacją kryzysową
 • Zarządzanie wiedzą
 • Innowacje i przedsiębiorczość w biznesie
 • Kształtowanie wizerunku pracodawcy
 • Zarządzanie indywidualnym potencjałem
 • Wprowadzenie do IT
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim (zespołem ludzkim)
 • Przywództwo a zmiana
 • Zarządzanie systemowe w organizacji
 • Komunikacja strategiczna
 • Marketing cyfrowy
 • Metodyka pisania pracy magisterskiej
 • Współczesne koncepcje zarządzania
 • Organizacja pracy własnej
 • System podatkowy w Polsce
 • Historia myśli psychologicznej
 • Biologiczne podstawy zachowań
 • Wprowadzenie do psychologii
 • Procesy poznawcze
 • Etyka zawodu psychologa
 • Język angielski (różne poziomy)
 • Język angielski dla psychologów
 • Język angielski biznesowy
 • Język angielski dla prawników
Materiały będą stanowiły otwarte zasoby edukacyjne (OZE) i zostaną udostępnione na otwartych licencjach.

Efektem powyższego działania będzie zwiększenie zakresu realizacji procesu dydaktycznego przy pomocy kursów e-learningowych. Dzięki czemu Uczelnia stanie się bardziej konkurencyjna na rynku edukacyjnym.