ue

ZADANIE 5

OPRACOWANIE OTWARTYCH ZASOBÓW EDUKACYJNYCH (OZE)
Okres realizacji 10.2019-09.2022
W ramach realizacji projektu „Vizja przyszłości” zostaną opracowane (treści edukacyjne, grafika, development) oraz wdrożone w procesie dydaktycznym (30 kursów dydaktycznych) na łączną liczbę godzin pracy studenta - 900 godzin. Każdy kurs będzie trwał 30 godzin.

Wnioskodawca planuje zakupić dodatkowo niezbędne multimedia (filmy, zdjęcia, itp.).

W ramach otwartych zasobów edukacyjnych (OZE ) zostanie wybranych 30 kursów z poniższego katalogu i/lub uzupełnionych o inne kursy w przypadku wystąpienia takich potrzeb.

 • Metody ilościowe - statystyka wykład
 • Metody ilościowe - statystyka ćwiczenia
 • Foundations of philosophy
 • Organization and management theory
 • Dietetyka repetytorium
 • Projektowanie witryn internetowych
 • Website development
 • Biologiczne podstawy zachowania
 • Study of State, Law and Politics
 • Zarządzanie projektami
 • Kliniczny zarys chorób
 • Quantitative Methods - Statisctics lecture
 • Quantitative Methods - Statisctics tutorials
 • Fizjologia
 • Wstęp do anatomii
 • Academic skills
 • Human Physiology and Pathophysiology
 • Emocje i motywacje
 • Emotions and motivation
 • Introduction to Psychology
 • Psychologia zdrowia
 • Wybrane problemy współczesnej demokracji
 • Problems and challenges of contemporary democracy
 • Zachowania konsumentów
Materiały będą stanowiły otwarte zasoby edukacyjne (OZE) i zostaną udostępnione na otwartych licencjach.

Efektem powyższego działania będzie zwiększenie zakresu realizacji procesu dydaktycznego przy pomocy kursów e-learningowych. Dzięki czemu Uczelnia stanie się bardziej konkurencyjna na rynku edukacyjnym.