ue
Numer projektu:
POWR.03.05.00-00-Z036/18
Numer projektu:
POWR.03.05.00-00-Z036/18
Numer projektu:
POWR.03.05.00-00-Z036/18

Opis projektu

W okresie od kwietnia 2019 do marca 2023 Akademia Ekonomiczno Humanistyczna w Warszawie realizuje projekt pod nazwą „Vizja przyszłości”. Projekt ten ma na celu podniesienie efektywności zarządzania i jakości kształcenia przez Akademię Ekonomiczo - Humanistyczną w Warszawie do profesjonalnego kształcenia studentów dostosowanego do wymogów rynku pracy.


 

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację
szeregu szczegółowych działań przewidzianych w projekcie:

Podniesienie kompetencji kluczowych studentów Akademii Ekonomiczno Humanistycznej z punktu widzenia gospodarki rynku pracy, społeczeństwa i rozwoju kraju u 470 studentów poprzez podjęcie nauki na zmodernizowanym kierunku kształcenia - PSYCHOLOGIA studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz udział w szkoleniach.
Zwiększenie kompetencji zarządczych u 25 pracowników kadry kierowniczej i administracyjnej uczelni , poprzez zaoferowanie szkoleń dopasowanych do indywidualnych potrzeb, dzięki czemu wzrośnie jakość obsługi studentów i efektywność zarządzania poszczególnymi zespołami i procesami zachodzącymi na uczelni (m.in. projektami, nieruchomościami, finansami, internacjonalizacji uczelni, personelem, prawa i nowoczesnego marketingu).
Zwiększenie kompetencji dydaktycznych wśród 54 pracowników kadry dydaktycznej uczelni , poprzez umożliwienie udziału w szkoleniach, dzięki czemu do dydaktyki zostaną wprowadzone innowacyjne formy i metody, skutkujące podwyższeniem jakości nauczania.
Poprawa jakości oferty edukacyjnej, efektywności zarządzania i dostępności informacji poprzez wdrożenie i modernizację zintegrowanego informatycznego systemu wspomagającego zarządzanie uczelnią, który zapewni możliwość długofalowego rozwoju i wzrostu konkurencyjności uczelni na rynku edukacyjnym.
Podniesienie kompetencji kluczowych studentów Akademii Ekonomiczno Humanistycznej z punktu widzenia gospodarki rynku pracy, społeczeństwa i rozwoju kraju u 470 studentów poprzez podjęcie nauki na zmodernizowanym kierunku kształcenia - PSYCHOLOGIA studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz udział w szkoleniach.
Zwiększenie kompetencji zarządczych u 25 pracowników kadry kierowniczej i administracyjnej uczelni , poprzez zaoferowanie szkoleń dopasowanych do indywidualnych potrzeb, dzięki czemu wzrośnie jakość obsługi studentów i efektywność zarządzania poszczególnymi zespołami i procesami zachodzącymi na uczelni (m.in. projektami, nieruchomościami, finansami, internacjonalizacji uczelni, personelem, prawa i nowoczesnego marketingu).
Zwiększenie kompetencji dydaktycznych wśród 54 pracowników kadry dydaktycznej uczelni , poprzez umożliwienie udziału w szkoleniach, dzięki czemu do dydaktyki zostaną wprowadzone innowacyjne formy i metody, skutkujące podwyższeniem jakości nauczania.
Poprawa jakości oferty edukacyjnej, efektywności zarządzania i dostępności informacji poprzez wdrożenie i modernizację zintegrowanego informatycznego systemu wspomagającego zarządzanie uczelnią, który zapewni możliwość długofalowego rozwoju i wzrostu konkurencyjności uczelni na rynku edukacyjnym.