ue

ZADANIE 3

SZKOLENIA PODNOSZĄCE KOMPETENCJE ZARZĄDCZE KADRY KIEROWNICZEJ I ADMINISTRACYJNEJ
Okres realizacji 10.2019-09.2022
Pośród szerokiego wachlarza działań podejmowanych w ramach projektu „Vizja przyszłości” znajdą się też szkolenia przewidziane dla
kadry administracyjnej i kierowniczej uczelni.


Szkolenia skierowane dla tej grupy docelowej pozwolą na efektywne wykorzystanie narzędzi IT nabywanych w projekcie, zwiększą kompetencje zarządcze kadry, a przez to także pozytywnie wpłyną na efektywność realizacji podstawowych procesów na Uczelni. Dodatkowo nabyte umiejętności pozwolą na współdziałanie w kontakcie z partnerami zagranicznymi.

Zajęcia zostaną poprzedzone indywidualnym bilansem kompetencji i/lub kwalifikacji posiadanych przez każdego Uczestnika Projektu. Bilans kompetencji będzie pomocny w doborze (ścieżek rozwojowych) i wyborze formy wsparcia w którym dana osoba powinna uczestniczyć.

Zadanie obejmuje realizację następujących form wsparcia:

 • Intensywny dwutygodniowy kurs języka angielskiego w Anglii
 • Kurs KADRY I PŁACE W PRAKTYCE
 • Kurs Księgowość Projektów Unijnych
 • Kurs kandydatów na głównego księgowego
 • Kurs Umowy najmu
 • Kurs przygotowujący do pracy na stanowisko FullStack UXUI Designer
 • Studia podyplomowe Psychologia zarządzania personelem
 • Studia podyplomowe Zamówienia publiczne
 • Studia podyplomowe Prawo egzekucyjne i windykacja należności
 • Szkolenie Prawo autorskie i prawa pokrewne
 • Szkolenie Zasady tworzenia aktów wewnętrznych z elementami techniki legislacyjnej
 • Szkolenia z zakresu obsługi Excela
 • Szkolenie Zarządzanie projektami Agile
 • Szkolenie certyfikowane ACCA (the Association of Chartered Certified)
 • Szkolenia w ramach programu rozwojowego management
 • Szkolenie Egzekucja sądowa w znowelizowanej rzeczywistości
L.p. Nazwa wsparcia Data rozpoczęcia Data zakończenia Dział
1 Psychologia zarządzania personelem 05.10.2019 01.07.2020 Kadry
2 Szkolenia Agile 27.07.2020 30.07.2020 Rektorat
3 Szkolenia Agile 27.07.2020 30.07.2020 DPE
4 Szkolenia Agile 19.10.2020 22.10.2020 DPE
5 Szkolenia Agile 19.10.2020 22.10.2020 DPE
6 Szkolenia Agile 19.10.2020 22.10.2020 Prawno-Windykacyjny
7 Szkolenia menadżerskie 20.11.2020 27.11.2021 Marketing
8 Szkolenia menadżerskie 20.11.2020 27.11.2021 DPE
9 Zarządzanie najmem komercyjnym 28.09.2020 29.09.2020 Kwestura
10 Zarządzanie najmem komercyjnym 28.09.2020 29.09.2020 Kwestura
11 Zarządzanie najmem komercyjnym 28.09.2020 29.09.2020 Administracja
12 Prawo egzekucyjne i windykacja należności 07.11.2020 06.2021 Prawno-windykacyjny
13 Szkolenia Agile 19.04.2021 22.04.2021 DPE
14 Szkolenia Agile 19.04.2021 22.04.2021 Marketing
15 Szkolenia Agile 14.09.2021 17.09.2021 Marketing
16 Szkolenia Agile 14.09.2021 17.09.2021 IT
17 Szkolenia Agile 14.09.2021 17.09.2021 IT
18 Szkolenia Agile 14.09.2021 17.09.2021 IT
19 Szkolenia Agile 21.11.2022 24.11.2022 Dział Kreatywny
20 Szkolenia Agile 19.12.2022 22.12.2022 Dział Marketingu
21 Szkolenia Agile 27.03.2023 30.03.2023 Dział rekrutacji/ Biuro Rektora


Szkolenie Microsoft Excel - poziom średniozaawansowany

Grupa 1 Dzień 1. 14.06.2021 9.00 -16.00 tryb zajęć: on line Microsoft Teams Dział DPE
Grupa 1 Dzień 2. 15.06.2021 9.00 -16.00 tryb zajęć: on line Microsoft Teams Dział DPE
Grupa 2 Dzień 1. 16.06.2021 9.00 -16.00 tryb zajęć: stacjonarny Al. Jerozolimskie 56C, 00-803 Warszawa Dział DPE
Grupa 2 Dzień 2. 17.06.2021 9.00 -16.00 tryb zajęć: stacjonarny Al. Jerozolimskie 56C, 00-803 Warszawa Dział DPE
Grupa 3 Dzień 1. 14.12.2022 9.00-16.00 tryb zajęć: on line Microsoft Teams Pracownicy AEH
Grupa 3 Dzień 2. 15.12.2022 9.00-16.00 tryb zajęć: on line Microsoft Teams Pracownicy AEH
Grupa 4 Dzień 1. 16.01.2023 9.00-16.00 tryb zajęć: stacjonarny Łucka 15, 00-842 Warszawa Pracownicy AEH
Grupa 4 Dzień 2. 17.01.2023 9.00-16.00 tryb zajęć: stacjonarny Łucka 15, 00-842 Warszawa Pracownicy AEH


Szkolenie Microsoft Excel - poziom zaawansowany

Grupa 5 Dzień 1 09.02.2023 9.00-16.00 tryb zajęć: stacjonarny Aleje Jerozolimskie 92, 02-001 Warszawa Pracownicy AEH
Grupa 5 Dzień 2 10.02.2023 9.00-16.00 tryb zajęć: stacjonarny Aleje Jerozolimskie 92, 02-001 Warszawa Pracownicy AEH


Księgowość projektów unijnych

Dzień 1. 21.06.2021 9.00 -15.00 tryb zajęć: on line Platforma: ZOOM BON/DPE
Dzień 2. 22.06.2021 9.00 -15.00 tryb zajęć: on line Platforma: ZOOM BON/DPE


Prawo autorskie i prawa pokrewne z uwzględnieniem specyfiki związanej ze sporządzaniem i wykonywaniem umów informatycznych

Dzień 1. 26.01.2022 tryb zajęć: on line Platforma: Microsoft teams Dział DPE/Dział prawny
Dzień 2. 02.02.2022 tryb zajęć: on line Platforma: Microsoft teams Dział DPE/Dział prawny


Egzekucja sądowa w znowelizowanej rzeczywistości

15.07.2022 tryb zajęć: on line Platforma: Microsoft teams Dział windykacji


Szkolenie VAT w obrocie międzynarodowym (WDT, WNT) konsekwencje zmian w przepisach

12.12.2022 tryb zajęć: on line Platforma: Zoom Dział księgowości


Kurs kadry i płace w praktyce

01.12.2022 tryb zajęć: on line Platforma szkoleniowa Dział DPE


Kurs przygotowujący do zawodu głównego księgowego

25.03.2023 tryb zajęć: on line Platforma szkoleniowa Dział księgowości/DPE


Intensywny dwutygodniowy kurs języka angielskiego w Anglii

Tura I
(2 osoby)
04-17.06.2023
9.00-15:30
tryb zajęć: stacjonarny Miejsce kursu:1. ILS, 19 Lexden Road,
Colchester Essex CO3 3 PW, Wielka Brytania
FES Centrum Edukacji Zagranicznej
ul. Krakowskie Przedmieście 62
00-322 Warszawa
Tura II
(4 osoby)
02-15.07.2023
9.00-15:30
tryb zajęć: stacjonarny Miejsce kursu:1. ILS, 19 Lexden Road,
Colchester Essex CO3 3 PW, Wielka Brytania
FES Centrum Edukacji Zagranicznej
ul. Krakowskie Przedmieście 62
00-322 Warszawa
Tura III
(2 osoby)
30.07-12.08.2023
9.00-15:30
tryb zajęć: stacjonarny Miejsce kursu:1. ILS, 19 Lexden Road,
Colchester Essex CO3 3 PW, Wielka Brytania
FES Centrum Edukacji Zagranicznej
ul. Krakowskie Przedmieście 62
00-322 Warszawa
Tura IV
(4 osoby)
13-26.08.2023
9.00-15:30
tryb zajęć: stacjonarny Miejsce kursu:1. ILS, 19 Lexden Road,
Colchester Essex CO3 3 PW, Wielka Brytania
FES Centrum Edukacji Zagranicznej
ul. Krakowskie Przedmieście 62
00-322 Warszawa


Upadłość konsumencka w praktyce

20.09.2023 tryb zajęć: on line Platforma: Zoom Dział windykacji


Upadłość konsumencka - prawa i obowiązki wierzyciela,
możliwości dochodzenia roszczeń z uwzględnieniem ostatnich zmian przepisów

21.09.2023 tryb zajęć: on line Platforma: Zoom Dział windykacji


Upadłość konsumencka z perspektywy dłużnika

25.09.2023 tryb zajęć: on line Platforma: Zoom Dział windykacji


Szkolenie Microsoft Word

Grupa 1 24-25.10.2023 tryb zajęć: stacjonarny Miejsce szkolenia Biuro HELLO, al. Jerozolimskie 81 lok 7 - Sala Średnia Pracownicy administracyjni
Grupa 2 27 i 30.10.2023 tryb zajęć: stacjonarny Miejsce szkolenia Biuro HELLO, al. Jerozolimskie 81 lok 7 - Sala Średnia Pracownicy administracyjni